EarthWays arbejder for at inspirere og skabe rammer for en åben dialog om, hvordan vi finder nye veje ud fra en tilgang der aktivt styrker opmærksomheden, sanseligheden og forståelsen af menneskers forbundethed med naturen samt den universelle helhed, vi er født af og indfældet i.

Det gør vi bl.a. ved at:

- at udvikle et nyt pædagogisk og uddannelsesmæssigt dannelsesbegreb, der bygger på system- og helhedstænkning og som søger at identificere og beskrive de kompetencer og den forståelses-ramme, som alle mennesker og kommende generationer bør have for at kunne leve økologisk forsvarligt på Jorden

- tilbyde kurser, seminarer og workshops samt lærings- og uddannelsesforløb målrettet børn og unge i overensstemmelse med EarthWays mission

- at formidle og implementere praktiske løsninger på klima-og biodiversitetskriserne, som understøtter naturens evne til regeneration

- at skabe netværk mellem praktikere, formidlere, organisationer og andre interessenter i forhold til videndeling og samskabelse

Du kan finde ud af mere om vores tilgang i denne podcast:


De kriser, vi ser udfolde sig på globalt plan i dag, er udtryk for, at den dominerende vestlige civilisation har bevæget sig ud ad en vej, der har sat selve grundlaget for livet på Jorden på spil. Det er illusorisk at tro, at vi kan løse de kriser, vi mennesker har forårsaget indenfor den samme tankegang som har skabt jordomspændende kriser. Hvis vi skal kunne løse de kriser vi allerede står overfor, og de som kommer, kræver det en fundamental ændring af vores natursyn og en omstilling uden fortilfælde i alle dele af samfundet. Vi har brug for at finde en ny vej, en vej der ikke ser os mennesker som adskilte fra naturen, men som forstår Jordens og menneskers sundhed som gensidigt afhængige og uløseligt forbundne. For at kunne gå ad sådan en vej, må vi ændre vores tænkemåde og definerende fortællinger om verden. Det er EarthWays mission.

Vores arbejde tager udgangspunkt i nedenstående læringsmodel som danner grundlag for en helhedsorienteret tilgang til læring, design, innovation og den måde vi skaber nye relationer og fællesskaber.

forside         mission         hvem er vi       kontakt