Bestyrelse

forside         mission         hvem er vi       kontakt

Jester Saxgren

Jesper Saxgren, medstifter af EarthWays

Jesper har mere end 40 års erfaring som planlægger, underviser, kursusudvikler og konsulent indenfor områderne miljø/økologi, permakultur, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde.

Inden for økologi- og miljøområdet har han arbejdet som projektrådgiver, planlægger, underviser og facilitator med agro-økologi, permakultur, økologisk byggeri, regenerativ land use planning, watershed and ecosystems management og climate change mitigation/adaptation i såvel Danmark som med NGO'er i Nepal, Ghana, Bolivia og Bhutan.

Han har udviklet, projekteret og iværksat samt medvirket til gennemførelsen af flere anerkendte forsøgs- og udviklingsprojekter indenfor økologi- og miljøområdet, bl.a. Økologisk Værksted på produktionshøjskolen i Fløng, Aquadomen på Kolding højskole og Life School Centret, et trænings- og demonstrationscenter for bæredygtig naturressource-forvaltning og demonstration af bæredygtige byggemetoder i Nepal.

Organisatorisk har han bl.a. været projekt-koordinator for det CISU financierede projekt ‘Empower Small-Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through Agro-Ecological Farming and Food Systems Development’ i Bhutan (2017-2020) og projekt-koordinator, rådgiver og medlem af styregruppen for det DANIDA financierede alliance program ‘JIWAN - Jaladh Integrated Watershed and Natural Resources Management Program’ i Nepal i samarbejde med Care, Danish Forestry Extension og Foreningen for Folkehøjskoler (2005-13)

I dag er han næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, Ambassadør for EARTH University i Costa Rica, medstifter af foreningen EarthWays samt Founding Trustee i The Regenerative Viticulture Foundation.

Jeppe Graugaard

Jeppe Graugaard, medstifter af EarthWays

Jeppe har som underviser, forsker og forfatter en bred erfaring indenfor formidling af klimaforandringernes grundproblemstillinger og global økologi.

Han har siden 2016 arbejdet som underviser på Ry Højskoles horisontlinje, hvor han bl.a. har udviklet faget Kloden Kalder (se www.klodenkalder.com), der handler om klimaforandringer, økologi og alternativerne til forbrugssamfundet. Faget er tilrettelagt som et open source forløb, hvortil der er udarbejdet en illustreret undervisningsvejledning til brug for andre undervisere. Han har herudover undervisningserfaring fra folkeskolen, universitetsverdenen, og forskellige græsrodssammenhænge.

Han er uddannet MSc Climate Change og Ph.D. i græsrodsinnovation ved School of Environmental Sciences, University of East Anglia (UK). Han har tidligere arbejdet med klimatilpasning og grøn omstilling for et konsulenthus i London, hvor han også været tilknyttet New Economics Foundation.

Jeppe er interesseret i historier og samtaler om vores samtid der kan flytte vores fælles referencerammer. Igennem tiden har en været en del af forskellige samtaler og dialoggrupper der tager udgangspunkt i en gensidig undersøgelse af det vi tror vi ved om verden.

Mange af hans skrifter og øvrige projekter er at finde på hjemmesiden www.patternwhichconnects.com.

Aslaug Færch Johnsen

Aslaug Færch Johnsen, medstifter af foreningen EarthWays samt leder af Himmelbjerggården

Aslaug er uddannet tøjdesigner, biosystemisk psykoterapeut, biodynamisk kraniosakral terapeut og transformativ kunstterapeut. Hendes kunst omhandler det feminine univers og indre tilstedeværelse.

Hun flyttede til Himmelbjerggaarden med sin datter i 2017 efter 18 år i italien, og hun er en visionær og dedikeret social iværksætter, hvor Himmelbjerggaarden er et livsprojekt og resultatet af mange års research i forhold til at være frontløber og aktiv medskaber af konkret bæredygtig udvikling.


Council

Lone Belling

Lone Belling

Lone Belling er forfatter, foredragsholder og organisationskonsulent

Lone skriver bøger, kronikker og artikler, underviser og holder foredrag samt deltager i dialoger og debatter ud fra en kærlighed til vores fælles hjem, den blågrønne planet. I taknemmelighed for livets komplekse mangfoldighed, men også i smerte og sorg over at menneskeheden har så svært ved at forstå at som planetforandrende kraft, følger også ansvar for det levende.

Lone er den etiske futurist der faciliterer bæredygtig udvikling for fællesskaber, virksomheder og mennesker. Hun designer strategiske og samskabende processer der understøtter engagement, handlemod og kreativitet, så omstillingsprocessen bliver både grøn og farverig

Lone navigerer efter sit etiske kompas, hvor både den indre og ydre bæredygtighed skal have plads. Hun har en livslang meditationspraksis og er en del af det spirituelle fælleskab Vækstcenteret.

Forfatter til bl.a. Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden og Bæredygtighed– fra moralsk pegefinger til etisk kompas. Læs mere på www.livoglederskab.dk

Jakob Rask

Jakob Rask

Jacob Rask er underviser, forfatter og demokratisk iværksætter. Han har mange års erfaring som foredragsholder og højskolelærer, bl.a på Vestjyllands-, Krogerup- og Brandbjerg Højskole, indenfor politik, økonomi, klima, miljø, økologi, havebrug, permakultur, innovation, andelstanken og iværksætteri.

Har sammen med Helena Reumert Gjerding skrevet en ‘Kooperativ Håndbog - Iværksætteri i fællesskab’, som er en praktisk, juridisk og økonomisk vejledning i at skabe regenerative, lokalt forankrede, demokratiske virksomheder. Bogen er tilegnet den nye andelsbevægelse vi skaber i disse år.

Jacob brænder for at skabe handlings- og læringsrum hvor unge som gamle kan styrke sit mod og handlekraft gennem engagement i praktiske løsninger på klima- og naturkrisen. Senest gennem Jordens Skole. Han underviser ved hjælp af ’systemiske lege’ han selv har udviklet. Det er gruppedynamiske læringsredskaber, som bidrager til en dybere forståelse og værdsættelse af de vidunderlige levende systemer der omgiver os.

Han har gennem årene været aktivt medlem i et hav af foreninger og initiativer, heriblandt Københavns fødevarefællesskab, Mosegårdens Jordbrug, Andelsgårde, Permakultur, Omstilling.Nu, NOAH, RCE Danmark, Praktisk Økologi, Gode Penge og Transition Towns. Har grundlagt foreningen Copenhagen Doughnut, for at inspirere Københavnere til at arbejde med Doughnut Økonomi i praksis.

Han er uddannet i miljøplanlægning (TekSam) fra Roskilde Universitet og økonomi fra Schumacher College i England.

Kåre Birk

Kåre Birk

Kåre er højskolelærer på Den skandinaviske Designhøjskole. 

Uddannet industriel designer fra arkitektskolen i Århus.

Forsøger at få hånd og ånd til at være lige meget værd i den almene forståelse. Prøver at genfinde vores tabte viden og revitalisere den.

Inkarneret gør det selv mand - og kæmpe natur elsker. Kreativ sjæl i en pragmatisk krop...

Interesserer sig for mennesker og vores forhold til vores planet/naturen/universet.

Undres, forundres, tvivler, observerer, reflekterer, tænker, skriver og deler - men er mest af alt bare mega nysgerrig.

Vil gå langt for at efterlade kloden i bedre stand til vores efterkommere og med meget mere plads til naturen…

Anne Weber Carlsen

Anne Weber Carlsen

Anne har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer som konsulent og leder i en lang række offentlige og private virksomheder. Under en udstationering som rådgiver for Oxfam-Ibis i Ghana blev hun introduceret til facilitering som demokratisk ledelsespraksis.

Tilbage i Danmark stiftede hun i 2004 konsulent- og kursusvirksomheden Facilitator, som hun har drevet siden. I 2021 var hun med til at stifte konsulentfællesskabet Human by Nature der arbejder med naturbaserede interventioner og regenerativ ledelses- og organisationsudvikling.

’Jeg drømmer, derfor er jeg’ er titlen på det speciale i feministisk science fiction, Anne blev cand. mag. på i 1986. Hun er fortsat optaget af, hvordan evnen til at forestille sig andre fremtider end dem, der kommer af at forlænge nutiden med brædder, kunne se ud, og hvordan vi bygger broer til dem.

I 2020 gennemførte hun uddannelsen Warrior for The Human Spirit hos Margaret Wheatley og er nu på opdagelsesrejse i naturen og nordiske visdomstraditioner med vølver og shamaner som læremestre.

Theis Scherfig

Theis Scherfig

Theis har undervist på Uldum-, Fosen-, Ry- og Vestjyllands Højskole og har uddannet sig på mange forskellige måder: fra kandidat i Socialvidenskab og Kuturmødestudier ved Roskilde Universitet til undervisningsforløb i Buddhas lære ved Erik Pema Kunsang.

Theis har undervist i mange forskellige fag: Bæredygtig livsførelse, Det grønne eksperiment, Antropologi, Yoga, Det gode liv, Bryd ekkokammeret, Podcasting, Projektledelse, Kriminologi og meget mere. Han står også bag podcasten Hvor skal vi hen?, en podcast der tager stilling, til det samfund og de værdier vi lever efter.

Theis spreder sin energi og sine interesser bredt ud med hensigten om at skabe en grønnere og mere lige verden. Han er især optaget af at bygge bro mellem det praktisk handlingsbårne og det ideologisk visionære i sit arbejde med at skabe oplevelsesrum der bringer mennesker tættere på naturen.